Zajišťujeme kompletní správu bytových jednotek

 

Správa bytové jednotky – jednotlivé činnosti:

 • náborová prohlídka bytu
 • pořízení kompletní fotodokumentace bytu včetně všech měřidel médií
 • posouzení technického stavu bytu 
 • evidence pojistky bytu, pomoc při hlášení škodních událostí
 • stanovení podmínek pronájmu
 • uzavření mandátní smlouvy s vlastníkem
 • příprava a realizace inzerce pronájmu na realitních serverech a sociálních sítích
 • zajišťování prohlídek
 • výběr vhodného nájemce dle sjednaných podmínek a se souhlasem majitele
 • vyhotovení dokumentů k pronájmu včetně evidenčního listu a předávacího protokolu 
 • předání bytu včetně podpisu dokumentů a pořízení předávací fotodokumentace bytu
 • zajištění povinného pojištění odpovědnosti za škodu pro nájemce
 • zajištění uzavření smluv na dodávky elektřiny či plynu pro nájemce
 • evidence plateb nájemného 
 • potvrzení o úhradách nájmu pro ÚP či OSSZ 
 • zasílání měsíčního a ročního přehledu plateb vlastníkovi 
 • úhrada platby nájemného na účet vlastníka, popřípadě správce bytu 
 • řešení technických závad s nájemcem i vlastníkem
 • řešení deratizace a desinsekce bytu
 • řešení případných dluhů či nedoplatků nájemce
 • předání či převzetí výpovědi nájemce
 • příprava podkladů pro případné trestní oznámení pro neplacení nájemného
 • zpracování dodatků k nájemním smlouvám
 • převzetí bytu od nájemce při ukončení pronájmu
 • archivace veškeré dokumentace a klíčů

 

 

Další úkony:

 

 • jednání se zástupci SVJ a správce domu – schůze, stížností, postřiky, odečty, revize
 • systém vymáhání dlužného nájemného
 • čtvrtletní kontroly spotřeby energií v závislosti na nastavených zálohách
 • předcházení vysokým nedoplatkům za topnou sezónu
 • telefonní servis 24/7

 

 

Ceník:

 • v závislosti na počtu jednotek od 550 Kč/měs. do 750 Kč/měs.
 • pro nové klienty zaváděcí cena 500 Kč/byt po dobu 3 měsíců
 • odměna pouze při obsazení bytu a platbě nájemného.

Kde inzerujeme?